KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

 1. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Skład rady rodziców:
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności w którym określa:
  • -wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
  • -szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola, określa regulamin.

 

 1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do kompetencji rady rodziców należy:
  • -Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do dzieci, realizowane przez nauczycieli. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
  • Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
  • Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu.
 2. Rada rodziców może występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli.
 3. Może wyrażać opinie na temat pracy nauczycieli po zakończeniu stażu zawodowego.
 4. Deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 13 w Skierniewicach
odpowiada: Marta Dańczak
data: 04-12-2017
wytworzył: Marta Dańczak
data: 04-12-2017
data: 04-12-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 06-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 775