KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola: mgr Marta Dańczak

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych.
 2. Do kompetencji dyrektora należy:
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników
  • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i i innych wyróżnień dla nauczycieli
  • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
  • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli
  • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  • wstrzymanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zgłaszanie tego faktu do organu prowadzącego i nadzorującego
  • współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi
  • rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy organami przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca dyrektora
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 13 w Skierniewicach
odpowiada: Marta Dańczak
data: 06-04-2015
wytworzył: Marta Dańczak
data: 06-04-2015
data: 06-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 965